?

PLANOWANE KONSULTACJE 

 

Przybliżony czas rozpoczęcia konsultacji:  

W najbliższym czasie za pośrednictwem portalu zaplanowano konsultacje dotyczące Programu Aktywnych Konsultacji Społecznych oraz Wieloletniego Programu Współpracy Gminy i Miasta Szadek z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na jej obszarze.

Program Aktywnych Konsultacji Społecznych to dokument określający techniki konsultacji społecznych (ogłoszenia, spotkania, ankiety), jakie będą stosowane w celu pozyskania opinii mieszkańców oraz organizacji pozarządowych w obszarach przyjętych przez Urząd Gminy i Miasta Szadek za strategiczne w procesie zwiększania udziału mieszkańców w życiu gminy.

Program Aktywnych Konsultacji Społecznych został wypracowany w czasie 6 spotkań przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników urzędu z ekspertem specjalizującym się w tym obszarze. Po przeprowadzeniu konsultacji Program zostanie przyjęty uchwałą Rady Gminy i Miasta Szadek.

Wieloletni Program Współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, itp.).

Wieloletni Program Współpracy Gminy i Miasta Szadek i NGO to podstawowy dokument opisujący zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi. Przyjmowany jest uchwałą Rady Gminy i Miasta Szadek.

Stworzenie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy i Miasta Szadek i NGO wymagał dużego zaangażowania ze strony lokalnych organizacji oraz pracowników Urzędu. Spotkania poświęcone wypracowaniu programu odbywały się w okresie od maja do września 2014 r. i miały na celu stworzenie dokumentu najlepiej odpowiadającego na potrzeby NGO i władz lokalnych.

 

Liczba odwiedzin : 3405
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy i Miasta Szadek
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Gurazda
Osoba odpowiedzialna za informację : Gurazda Magdalena
Czas wytworzenia: 2014-10-06 11:31:29
Czas publikacji: 2014-10-06 11:31:29
Data przeniesienia do archiwum : Brak