?
Lista ogłoszeń
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł ogłoszenia Czas publikacji ogłoszenia Data rozpoczęcia konsultacji
Konsultacje społeczne dotyczące odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy i Miasta Szadek 2018-05-29 13:08:00 2018-05-30
Konsultacje w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Szadek oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-07-13 09:32:45 2018-07-12
Konsultacje w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ulokowaniu bazy transportowo-magazynowej i prowadzeniu działalności w zakresie usług gospodarowania odpadami obejmującymi przetwarzanie i zbierania odpadów, w tym głównie przemysłowych budowlanych na działkach nr ewid. 163/8, 169/1, 170/1, 171/4, 172, 171/3, 163/7, 163/14, 163/15 zlokalizowanych w miejscowości Wielka Wieś - Folwark gmina Szadek 2018-07-16 10:13:12 2018-07-12