?

Czym są konsultacje społeczne? 

 

 

Konsultacje społeczne to proces, którego celem jest nie tylko poinformowanie mieszkańców o sprawach związanych z funkcjonowaniem Gminy i Miasta Szadek, ale także zebranie opinii, propozycji i stanowisk mieszkańców dotyczących podejmowanych przez Urząd Gminy i Miasta Szadek działań.

Artur Ławniczak

Burmistrz Gminy i Miasta Szadek

 

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wspólne decyzje szansą rozwoju" (http://wspolnedecyzje.stiwek.org.pl/), zostaje oddany do Państwa dyspozycji portal konsultacji społecznych.

Bardzo istotne jest to, aby każdy mieszkaniec Gminy Szadek miał możliwość wpływania na kształtowanie się i poprawę jakości usług realizowanych na tym terenie. Ważne jest, aby każdy z Państwa mógł wyrazić swoją opinię i miał wpływ na podejmowane decyzje. By stało się to możliwe, pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Szadek umieszczać będą tu plany i zamierzenia w celu pozyskania opini mieszkańców oraz organizacji pozarządowych działających na tym terenie.

Portal Konsultacji Społecznych jest ważnym instrumentem komunikacji. Państwa opinia może pomóc w usprawnieniu wykonywania ustawowych zadań organów samorządu terytorialnego.

 

Liczba odwiedzin : 38436
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy i Miasta Szadek
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Gurazda
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Gurazda
Czas wytworzenia: 2014-10-06 14:45:17
Czas publikacji: 2014-10-06 14:45:17
Data przeniesienia do archiwum : Brak